Przedawnione czy nieprzedawnione ? Oto jest pytanie. c.d.

Marcin Bartnik        10 października 2016        Komentarze (5)

Ostatnio pisałem o tym, że moim zdaniem po analizie uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r. (III CZP 29/16) cytuję: „nie można mieć wątpliwości, że zarówno złożenie wniosku o nadanie klauzuli BTE, jak i wniosku o wszczęcie egzekucji na podstawie BTE z klauzulą wykonalności przez bank, nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia dla nowego wierzyciela innego niż bank”.

Niestety jak to zwykle w prawie bywa wątpliwości się jednak pojawiły. Nie spodziewałem się tylko, że nastąpi to tak szybko. Następnego dnia po opublikowaniu wpisu otrzymałem uzasadnienie wyroku, w którym Sąd Okręgowy w Legnicy nie zgodził się z moim stanowiskiem i oddalił apelację dłużnika od wyroku zasądzającego należność na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego Altus.

W uzasadnieniu Sąd stwierdził m.in. iż w sprawach II CSK 196/14, III CZP 103/14 oraz III CZP 29/16 Sąd Najwyższy nie stwierdził wprost, że nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może skorzystać z przerwy biegu przedawnienia spowodowanej złożeniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności BTE przez bank. Dotyczyły one wyłącznie złożenia przez bank wniosku o wszczęcie egzekucji na podstawie BTE z klauzulą wykonalności.

Po lekturze uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy zacząłem się zastanawiać czy moje stanowisko i radość wielu dłużników nie były przedwczesne. Być może rzeczywiście za szybko doszedłem do wniosków o których pisałem.

Po sprawdzeniu na stronie internetowej zawierającej uzasadnienia orzeczeń sądów powszechnych (https://orzeczenia.ms.gov.pl) okazało się, że mój pogląd nie jest odosobniony. Znalazłem trzy orzeczenia, w których sądy stanęły na podobnym stanowisku. Dwa z nich są nieprawomocne (wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny z dnia 11.07.2016 r., sygn. akt I C 361/16 oraz wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny z dnia 20.07.2016 r., sygn. akt XVI C 432/16), a jedno prawomocne (wyrok Sądu Rejonowego w Łęczycy I Wydział Cywilny z dnia 29.07.2016 r., sygn. akt I C 425/15)

Niestety znalazłem jeszcze kilka innych orzeczeń, w których sądy powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego III CZP 29/16 uznawały, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności BTE przerywa bieg przedawnienia roszczenia także w stosunku do nowego wierzyciela niebędącego bankiem.

Jaki z tego wniosek ?

Dopóki Sąd Najwyższy nie wypowie się wprost w tej kwestii stanowisko sądów z całą pewnością będzie niejednolite.

Jeśli dłużnik będzie miał szczęście sąd uzna, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności BTE nie przerwał biegu przedawnienia roszczenia wobec nowego wierzyciela i oddali żądanie.

Jeśli natomiast sąd stanie na takim samym stanowisku jak Sąd Okręgowy w Legnicy zasądzi należność na rzecz nowego wierzyciela.

W tej sytuacji najlepiej byłoby gdyby do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne:

Czy przerwanie biegu przedawnienia roszczenia w wyniku złożenia przez wierzyciela będącego bankiem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu odnosi skutek także wobec nabywcy wierzytelności niebędącego bankiem ?

 

 

 

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Adwokat Wągrowiec Kwiecień 7, 2017 o 21:28

Czy coś się w tej sprawie zmieniło?

Odpowiedz

Marcin Bartnik Kwiecień 10, 2017 o 12:26

Jak na razie nie trafiłem na żadne orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym Sąd wprost wypowiedziałby się w tej kwestii.
Niestety nie ma też jednolitego stanowiska w sądach niższych instancji.
Z najnowszych orzeczeń w których sądy stanęły na stanowisku, że złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności BTE nie przerywa biegu przedawnienia w stosunku do nabywcy wierzytelności niebędącego bankiem mogę polecić wyroki: Sądu Okręgowego we Wrocławiu (wyrok z dnia 27.10.2016 r., sygn. akt I C 1605/16); Sądu Okręgowego w Słupsku (wyrok z dnia 15.12.2016 r., sygn. akt IV Ca 621/16), Sądu Okręgowego w Łodzi (wyrok z dnia 13.12.2016 r., sygn. akt III Ca 1169/16), Sądu Okręgowego w Tarnowie (wyrok z dnia 06.12.2016 r., sygn. akt I Ca 372/16), Sądu Okręgowego w Gliwicach (wyrok z dnia 30.11.2016 r., sygn. akt I C 134/16), Sądu Okręgowego w Białymstoku (wyrok z dnia 30.11.2016 r., sygn. akt II Ca 822/16), Sądu Okręgowego w Łomży (wyrok z dnia 21.12.2016 r., sygn. akt I C 168/16).

Odpowiedz

Maciek Maj 8, 2017 o 01:22

wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 2 marca 2016 roku, sygn. akt IX GC 397/15

Odpowiedz

Maciek Maj 8, 2017 o 01:23

Przepraszam z dnia 2 marca 2017 roku

Odpowiedz

Darek Wrzesień 12, 2017 o 13:04

Sporo czasu to zajęło. Muszę przejrzeć ten wyrok zobaczyć jak z tym przedawnieniem jest.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: