Koszty egzekucji

Czy opłaty egzekucyjne dla komornika ulegają przedawnieniu ?

Marcin Bartnik        23 sierpnia 2021        Komentarze (0)

Po przeczytaniu mojego ostatniego wpisu powinieneś już wiedzieć kiedy przedawniają się raty kredytu / pożyczki. Dzisiejszy wpis także będzie poświęcony przedawnieniu. Ostatnio jeden z moich klientów zadał mi pytanie związane z przedawnieniem należności komorniczych. Komornik prowadził przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności wystawionego na kwotę ok. 280 tys. zł. […]

Jak oszczędzać pieniądze w sądzie ? cz. 4

Marcin Bartnik        08 czerwca 2021        Komentarze (0)

Przegranie sprawy o zapłatę w sądzie ma poważne konsekwencje. Musisz zapłacić nie tylko kwotę zadłużenia wraz z odsetkami, ale także koszty procesu wierzycielowi. Na te koszty składa się przede wszystkim opłata od pozwu oraz koszty udziału radcy prawnego lub adwokata po stronie wierzyciela. Przykładowo w sprawie o zapłatę 30.000 zł opłata od pozwu wynosi 1.500 […]