Czy opłaty egzekucyjne dla komornika ulegają przedawnieniu ?

Marcin Bartnik        23 sierpnia 2021        Komentarze (0)

Po przeczytaniu mojego ostatniego wpisu powinieneś już wiedzieć kiedy przedawniają się raty kredytu / pożyczki. Dzisiejszy wpis także będzie poświęcony przedawnieniu.

Ostatnio jeden z moich klientów zadał mi pytanie związane z przedawnieniem należności komorniczych. Komornik prowadził przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności wystawionego na kwotę ok. 280 tys. zł. Postępowanie zostało umorzone na wniosek wierzyciela (banku). Komornik obciążył mojego klienta kosztami egzekucyjnymi w kwocie ponad 40 tys. zł.

Skarga na postanowienie komornika ustalające koszty została jedynie częściowo uwzględniona przez sąd (co do podatku VAT naliczonego przez komornika). Niestety nasze zażalenie zostało oddalone i postanowienie o kosztach uprawomocniło się. Od wydania postanowienia sądu o oddaleniu zażalenia minęły już prawie cztery lata. Klient zapytał mnie czy komornik może wyegzekwować od niego koszty egzekucyjne z postanowienia czy może koszty uległy już przedawnieniu.

Niestety odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w przepisach regulujących działalność komornika. Ani obecnie obowiązująca ustawa o kosztach komorniczych (z 28.02.2018 r.), ani wcześniejsza ustawa o komornikach sądowych i egzekucji (z 29.08.1997 r.) nie zawierają przepisu dotyczącego przedawnienia należności komornika.

Czy można więc uznać, że te należności nie ulegają przedawnieniu i komornik może je egzekwować nawet kilkadziesiąt lat po wydaniu postanowienia o kosztach ? Na szczęście odpowiedź na to pytanie jest przecząca.

Zacznijmy od tego, że uprawnienie komornika do pobrania opłat egzekucyjnych nie jest roszczeniem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mają do niego zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń.

Jakie przepisy będą to regulowały ?

Na to pytanie odpowiedział Sąd Najwyższy w uchwale z 11 września 2020 r. (sygnatura III CZP 84/19). Zgodnie z powyższą uchwałą:

Stwierdzona prawomocnym postanowieniem komornika sądowego (art. 770 k.p.c.) należność z tytułu opłat egzekucyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji przedawnia się w terminie właściwym dla przedawnienia kosztów sądowych.

Sąd Najwyższy w swojej uchwale uznał opłaty egzekucyjne pobierane przez komornika za jedną z kategorii opłat sądowych. Dlatego przy ustalaniu długości terminu, w którym przedawnia się uprawnienie do ich wyegzekwowania, należy się odwołać do art. 116 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (z 28.07.2005 r.).

Zgodnie z tym przepisem:

Roszczenie Skarbu Państwa o uiszczenie kosztów sądowych przedawnia się z upływem trzech lat, licząc od dnia, w którym nastąpiło prawomocne zakończenie sprawy.

Od kiedy należy liczyć termin przedawnienia jeśli chodzi o koszty komornicze ? Od dnia uprawomocnienie się postanowienia komornika ustalającego koszty postępowania egzekucyjnego. Takie postanowienie staje się prawomocne po upływie siedmiu dni od doręczenia dłużnikowi, chyba że zostanie zaskarżone. W przypadku zaskarżenia termin uprawomocnienia ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego rozpoznania skargi.

Mogłem więc uspokoić mojego klienta. W jego sprawie koszty komornika uległy już przedawnieniu. Od uprawomocnienia się postanowienia komornika ustalającego koszty minęły już ponad 3 lata.

Na zakończenie przypominam, że obecnie komornik po otrzymaniu wniosku o wszczęcie egzekucji ma obowiązek badania z urzędu czy roszczenie stwierdzone tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu. Jeśli termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie złożył dokumentów, z których wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia, komornik ma obowiązek odmówić wszczęcia egzekucji (art.  804 § 2 k.p.c.).

Jeśli mimo wszystko komornik wszczął egzekucję, możesz złożyć wniosek o umorzenie egzekucji na podstawie art. 825 k.p.c. z powodu przedawnienia roszczenia. W przypadku oddalenia wniosku przez komornika możesz zaskarżyć jego postanowienie.

P.S. Jeżeli zastanawiasz się dlaczego komornicy nie mogą podwyższać opłat egzekucyjnych o podatek VAT, zapraszam tutaj.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria radcy prawnego Marcin Bartnik w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria radcy prawnego Marcin Bartnik w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: