Czy przejęcie banku przez inny bank może stanowić przesłankę umorzenia egzekucji ?

Marcin Bartnik        07 maja 2018        2 komentarze

W ostatnim wpisie pokazałem w jaki sposób zmniejszyć wysokość starego długu.

A jaki jest sposób na umorzenie egzekucji prowadzonej przez bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności ?

Ostatnio pojawiła się u mnie klientka z taką oto sprawą:

Od 2010 r. była przeciwko niej prowadzona egzekucja na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności. W 2012 r. bank, który wystawił bankowy tytuł egzekucyjny został przejęty przez inny bank. Oczywiście komornik nie został o niczym poinformowany.

I tak od ponad pięciu lat egzekucja była prowadzona na rzecz wierzyciela, który już nie istnieje (stary bank został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego w 2012 r.), mimo że powinna być umorzona na podstawie art. 825 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego (prowadzenie egzekucji pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego).

Wystąpiłem w imieniu klientki do komornika z odpowiednim wnioskiem i egzekucja została umorzona. Co więcej “nowy” bank nie uzyska już klauzuli wykonalności na bankowy tytuł egzekucyjny na swoją rzecz. Jak już pisałem tutaj od 27 listopada 2015 r. przestały obowiązywać przepisy umożliwiające nadawanie klauzul wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym na rzecz banków.

Niestety nie w każdej sprawie przejęcie banku przez inny bank będzie podstawą umorzenia egzekucji.

Gdyby egzekucja przeciwko klientce została wszczęta po 07.09.2016 r. sytuacja byłaby inna – nowy bank mógłby wstąpić do egzekucji w miejsce starego banku i egzekucja toczyłaby się dalej.

W dniu 08.09.2016 r. w kodeksie postępowania cywilnego pojawił się art. 804 ze zn. 1, zgodnie z którym nowy wierzyciel może dalej kontynuować egzekucję wszczętą na rzecz starego wierzyciela, o ile wykaże nabycie egzekwowanego długu dokumentem urzędowym lub dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym (np. odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, w którym będzie widoczne przejęcie jednego banku przez drugi).

******

Przeczytaj też: W jaki sposób zmniejszyć wysokość starego długu ?

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kamila Maj 24, 2018 o 13:57

Bardzo dobry wpis

Odpowiedz

Adwokatka Wrzesień 19, 2018 o 21:49

Z przyjemnością przeczytane

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria radcy prawnego Marcin Bartnik Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria radcy prawnego Marcin Bartnik z siedzibą w Zamościu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kancelariambartnik.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: