Jak oszczędzać pieniądze w sądzie ? cz. 5

Marcin Bartnik        23 czerwca 2021        Komentarze (0)

To już ostatni wpis dotyczący tego tematu. Nie znaczy to jednak, że nie ma więcej możliwości zaoszczędzenia pieniędzy w sądzie.

Jeśli masz jakieś inne propozycje zapraszam do podzielenia się nimi w komentarzach.

Pomoc radcy prawnego lub adwokata
w postępowaniu sądowym za darmo

Jeśli zatrudnienie radcy prawnego lub adwokata przekracza Twoje możliwości finansowe nie stoisz na straconej pozycji. Istnieje sposób na uzyskanie pomocy takiego pełnomocnika przed sądem za darmo. Wystarczy złożyć wniosek do sądu.

Do wniosku musisz dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe informacje o Twoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Podobne oświadczenie składa się wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.

Jeśli sąd uzna, że nie poradzisz sobie w sprawie samodzielnie i masz trudną sytuacją finansową, przyzna Ci pełnomocnika z urzędu. Taki pełnomocnik będzie reprezentował Cię w sądzie za darmo aż do zakończenia postępowania. Jego wynagrodzenie zapłaci Skarb Państwa.

Co istotne we wniosku możesz wskazać konkretnego radcę prawnego, który ma Cię reprezentować. Jeśli ten pełnomocnik wyrazi zgodę sąd wyznaczy go na Twojego pełnomocnika w sprawie.

Zwrot kosztów procesu
od wierzyciela

Pisałem już wcześniej, że w przypadku przegrania sprawy musisz zwrócić koszty sprawy wierzycielowi. Z kolei w przypadku wygranej i oddalenia żądań wierzyciela, możesz uzyskać zwrot kosztów od wierzyciela.

Jakie to będą koszty?

Jeśli nie korzystałeś z pomocy radcy prawnego lub adwokata, sąd przyzna Ci od wierzyciela zwrot należności poniesionych na przejazdy do sądu na rozprawy oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Możesz także uzyskać zwrot poniesionych kosztów sądowych (np. opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty).

Kwota jaką możesz odzyskać od wierzyciela z tytułu zwrotu kosztów sądowych nie jest ograniczona. Zwrot kosztów przejazdów i równowartości utraconego zarobku jest niestety limitowany.

Jeszcze jedna istotna rzecz. W orzeczeniu kończącym sprawę sąd powinien Ci przyznać od wierzyciela odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty kosztów procesu.

Odsetki będą naliczane w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie za okres od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Jeśli wierzyciel nie zwróci Ci kosztów mimo uprawomocnienia się orzeczenia, jego zadłużenie z tego tytułu będzie się z czasem powiększało.

Opłaty sądowe mogą zostać
rozłożone na raty lub umorzone

W orzeczeniu kończącym sprawę Sąd może nakazać Ci zapłacić nieuiszczone wcześniej koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa (np. brakującą kwotę wynagrodzenia biegłego sądowego). Wtedy możesz złożyć wniosek o rozłożenie tej należności na raty albo jej umorzenie.

Podobnie jak przy zwolnieniu od kosztów sądowych, sąd bierze pod uwagę Twoją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów.

Dodatkowo istotna jest okoliczność czy ściągnięcie należności byłoby połączone z niewspółmiernymi trudnościami lub pociągnęłoby wyjątkowo ciężkie skutki dla Ciebie lub Twojej rodziny.

Należność może zostać rozłożona na raty maksymalnie na 3 lata, a kwota należności musi przekraczać 90 zł. Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym podobne jak przy wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Na koniec chciałbym wspomnieć o jeszcze kilku istotnych rzeczach związanych z oszczędnościami w sądzie.

Jeśli przy pierwszej czynności w sprawie sądowej (np. w pierwszym piśmie) uznasz żądanie wierzyciela za zasadne i nie dałeś powodu do wytoczenia sprawy w sądzie, będzie Ci się należał zwrot kosztów od wierzyciela, mimo że wierzyciel będzie stroną wygrywającą sprawę.

W przypadku zawarcia ugody między stronami koszty sprawy znoszą się wzajemnie (chyba że strony postanowią inaczej).

Świadkom przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegu oraz zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu.

P.S. Przepisy regulujące opisane w tym wpisie sposoby zaoszczędzenia pieniędzy w sądzie znajdują się w kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

P.S.2. Jeśli zainteresował Cię temat artykułu możesz zapoznać się z poprzednimi wpisami w tym temacie:

Jak oszczędzać pieniądze w sądzie ? cz. 4

Jak oszczędzać pieniądze w sądzie ? cz. 3 Milczenie jest złotem

Jak oszczędzać pieniądze w sądzie ? cz. 2

Jak oszczędzać pieniądze w sądzie ?

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria radcy prawnego Marcin Bartnik w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria radcy prawnego Marcin Bartnik w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: