Sprzedaż długu wobec SKOK im. Stefczyka możliwa tylko na rzecz spółki Asekuracja sp. z o.o.

Marcin Bartnik        02 września 2021        Komentarze (0)

Chyba każdy z nas słyszał o SKOK-ach czyli spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych. Dla przeciętnego Kowalskiego SKOK-i nie różnią się niczym od banków. Można w nich uzyskać pożyczkę, założyć rachunek płatniczy albo lokatę. Największym ze SKOK-ów jest SKOK im. F. Stefczyka.

Sprzedaż długu wobec SKOK im. Stefczyka tylko na rzecz Asekuracji

Jak się okazuje w umowach pożyczki zawieranych przez SKOK im. F. Stefczyka znajduje się zapis ograniczający możliwość sprzedaży długu wynikającego z takiej umowy. Zgodnie z tym punktem umowy sprzedaż długu pożyczkobiorcy może być dokonana tylko na rzecz spółki Asekuracja sp. z o.o. Ta spółka zajmuje się obsługą i windykacją wierzytelności na rzecz SKOK-ów.

Wydawałoby się, że ten zapis nie ma żadnego znaczenia, bo SKOK im. F. Stefczyka będzie po prostu sprzedawał długi tej spółce. Jak się jednak okazuje, SKOK im. Stefczyka sprzedaje długi także innym firmom windykacyjnym.

Jakie są skutki sprzedaży długu innej firmie windykacyjnej

W takiej sytuacji to postanowienie umowne nabiera dużego znaczenia. Jeśli SKOK sprzedał Twój dług innej firmie windykacyjnej (przykładowo ASK Invest S.a r.l.), taka sprzedaż jest nieważna, a ta firma nie jest Twoim nowym wierzycielem.

Spotkałem się także z inną sytuacją – SKOK sprzedał dług innej firmie windykacyjnej, a następnie ta firma sprzedała dług spółce Asekuracja. Taka sprzedaż także jest nieważna i Asekuracja nie jest Twoim nowym wierzycielem. SKOK mógł sprzedać dług tylko bezpośrednio spółce Asekuracja sp. z o.o. Nie ma znaczenia, że ostatecznie dług trafił do tej spółki.

Oczywiście SKOK im. F. Stefczyka nie zgadza się z takim stanowiskiem. Sądy są jednak innego zdania. Co najmniej w kilkunastu sprawach (w tym kilku takich, które prowadziłem) sądy jednoznacznie stawały na stanowisku, że powyższy punkt umowy pożyczki umożliwia sprzedaż długu tylko Asekuracji sp. z o.o., a nie innym firmom windykacyjnym.

Co to oznacza w praktyce ?

Jeśli SKOK uzyskał przeciwko Tobie prawomocny nakaz zapłaty albo wyrok, z którego wynika, że masz zapłacić określoną kwotę pieniędzy, a następnie sprzedał Twój dług innej firmie windykacyjnej niż Asekuracja sp. z o.o. i ta firma (lub Asekuracja po odkupieniu długu od tej firmy) wystąpiła do komornika o wszczęcie przeciwko Tobie egzekucji, możesz walczyć o umorzenie egzekucji.

Nie będzie to proste.

Na początku musimy rozróżnić dwie sytuacje:

 1. W poprzednim stanie prawnym firma windykacyjna musiała uzyskać na swoją rzecz klauzulę wykonalności wydawaną przez sąd, aby mogła przeciwko Tobie prowadzić egzekucję.
 2. Obecnie od sierpnia 2019 r. nie musi już tego robić. Wystarczy, że przedstawi komornikowi dokumenty z których wynika, że kupiła Twój dług (w praktyce wyciąg z umowy przelewu wierzytelności). Nie musi już uzyskiwać klauzuli wykonalności z sądu (art. 8042 kodeksu postępowania cywilnego).

Czy możesz domagać się umorzenia egzekucji

W pierwszym przypadku (jeśli firma windykacyjna uzyskała przeciwko Tobie klauzulę wykonalności), powinieneś złożyć do sądu pozew o uznanie tej klauzuli za nieważną (o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego).

W drugiej sytuacji sposób Twojego działania musi być inny. Skoro sąd nie nadał klauzuli wykonalności na rzecz firmy windykacyjnej, nie możesz wystąpić z pozwem o uznanie tej klauzuli za nieważną. Zamiast tego musisz skarżyć czynności komornika i jednocześnie złożyć wniosek o umorzenie egzekucji. Powinieneś także wystąpić do komornika o przesłanie kopii dokumentów z których wynika, że firma windykacyjna kupiła Twój dług. Niestety bez Twojego wniosku komornik ich nie prześle.

Ostatecznie możesz uzyskać umorzenie egzekucji prowadzonej na rzecz firmy windykacyjnej.

PS. Przy składaniu pism do sądu pamiętaj, że nie każde pismo podlega opłacie (o czym przeczytasz tutaj), a ponadto zawsze możesz ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych (pisałem o tym tutaj).

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria radcy prawnego Marcin Bartnik w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria radcy prawnego Marcin Bartnik w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: