W jaki sposób zmniejszyć wysokość starego długu ?

Marcin Bartnik        09 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Ten wpis, podobnie jak i dwa ostatnie, będzie dotyczył bardzo istotnego orzeczenia Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 15 marca 2018 r., sygn. akt III CZP 107/17).

Dzięki niemu Twój dług może się wielokrotnie zmniejszyć.

Jest jednak kilka warunków.

Pierwszy warunek – został przeciwko Tobie wydany tytuł egzekucyjny (wyrok, nakaz zapłaty, ugoda sądowa) przed dniem 20 lutym 2006 r.

W tym dniu do kodeksu cywilnego wprowadzono przepisy ograniczające wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej (np. z umowy kredytu lub pożyczki). Dzięki temu wierzyciel nie mógł już ustalać dowolnej wysokości odsetek np. 1 % dziennie.

Drugi warunek – odsetki zasądzone w tym tytule na rzecz wierzyciela są zawyżone.

W jaki sposób to sprawdzić ?

Musisz porównać wysokość zasądzonych odsetek z wysokością odsetek maksymalnych.

W okresie od 20.02.2006 r. do 31.12.2015 r. odsetki maksymalne w stosunku rocznym nie mogły być wyższe niż czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (można ją sprawdzić na stronie internetowej NBP).

Natomiast od 01.01.2016 r. do chwili obecnej odsetki maksymalne nie mogą w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Z kolei wysokość odsetek ustawowych to suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (również do sprawdzenia na stronie internetowej NBP) i 3,5 punktów procentowych.

Jeśli odsetki zasądzone od Ciebie w tytule wykonawczym (wyrok, nakaz zapłaty, ugoda sądowa z klauzulą wykonalności) są wyższe niż odsetki maksymalne możesz złożyć do sądu pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w części dotyczącej zawyżonych odsetek. Podstawą takiego pozwu będzie zmiana stanu prawnego w zakresie odsetek maksymalnych (art. 359 § 2[1] k.c.), która miała miejsce w lutym 2006 r.

Dzięki temu wysokość Twojego długu może się zmniejszyć nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

*****

Przeczytaj też: Czy komornicy będą musieli zwracać dłużnikom kwoty pobrane jako podatek VAT od opłat egzekucyjnych.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria radcy prawnego Marcin Bartnik Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria radcy prawnego Marcin Bartnik z siedzibą w Zamościu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kancelariambartnik.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: